30% от електроенегията в ЕС се проивежда от възобновяеми източници

Производството на електроенергия от възобновяеми източници вече достига 30% от общото брутно потребление на електроенергия в Европейския съюз (ЕС) по окончателни данни за 2016 година. Това показват данни, обявени от „Евростат”, съобщава infostock.bg.

Най-много електроенергия се произвежда от хидроенергийни източници, следвана от вятърната енергия и след това е слънчевата енергия. Други възобновяеми източници за производство на електроенергия включват дървесина, биогаз, възобновяеми отпадъци и геотермална енергия.

В пет държави-членки повнече от половината от потребената през 2016 г. електроенергия е произведена от възобновяеми източници: Австрия (73%), Швеция (65%), Португалия и Дания (и 54%) и Латвия %).

Има и четири страни, където по-малко от 10% от потребената през 2016 г. електроенергия идва от възобновяеми източници: Малта (6%), Люксембург и Унгария (и двете 7%) и Кипър (9%).

България със своите 19.2% е под средните нива за ЕС. От графиката по-долу става ясно, че преди нас са Албания (86.0%), Черна гора (51.0%), Сърбия (29.2%) и Македония (24.1%)

Свързани

Leave a Comment