До 2023 г. светът ще инсталира мощности от ВЕИ, равняващи се на над 1 трлн. вата

Мощности от ВЕИ, равняващи се над 1 трлн. вата, може да бъдат изградени в световен мащаб през следващите пет години, което надхвърля целия настоящ капацитет за производство на Европейския съюз, пише Bloomberg.

В последния си годишен доклад Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира, че близо 1,3 теравата допълнителни мощности за производство на зелена енергия ще бъдат инсталирани до 2023 г. При по-консервативния сценарий МАЕ прогнозира, че глобалните мощности от ВЕИ ще нараснат с 1 терават, водени от бума при соларните панели и по-благоприятните политики на правителствата.
Положителната перспектива за зелената енергия идва с предупреждение, че правителствената подкрепа и пазарните условия са от съществено значение да се гарантира, че бизнесът ще продължи да инвестира във ВЕИ.
През следващите 5 години, производството на енергия от ВЕИ ще продължи да се развива по-бързо в сравнение с това, свързано с природния газ и въглищата, посочват от МАЕ. Производството на енергия от природен газ ще бъде под натиск заради по-евтините въглища и още по-конкурентните вятърни и слънчеви технологии.
Въпреки че енергията от ВЕИ увеличава своя дял в глобалното производство на електроенергия до 30% през 2023 г., растящото производство от въглища в Азия означава, че изкопаемите горива ще останат най-големия енергиен източник в света.
Делът на енергията от ВЕЦ в общия дял на енергията, произведена от ВЕИ, ще се повиши до 12% през следващите 5 години. Тя ще бъде и най-големият източник на производство на зелена енергия. Производството на енергия от вятърни паркове ще повиши делът си с до две трети и ще достигне 7%. Производството на соларна енергия ще се утрои и слънчевата енергия ще стане третият най-голям източник, измествайки биоенергията.
Китай ще осигурява 41% от глобалния ръст на енергията от ВЕИ, прибавяйки 438 гигавата зелена енергия. Така азиатската държава ще се превърне в най-големия потребител на зелена енергия в света, прогнозира МАЕ. Близо половината от общото потребление на енергия в Бразилия ще идва от ВЕИ до 2023 г..
МАЕ посочва още, че в момента въглищата осигуряват около 27% от енергийното търсене в глобален план. Очаква се този дял да се свие до 22% през 2040 г., тъй като правителствата ще насърчават все повече преминаването към зелена енергия, става ясно още от доклада на МАЕ.

Свързани

Leave a Comment