ЕРП Север инвестира 320 хил. лв. в рехабилитация на въздушна мрежа във Варненско

Електроразпределение Север продължава да инвестира средства в материали и оборудване за обновяване на електроразпределителната мрежа в област Варна в рамките на своята инвестиционна и ремонтна програма за 2018 г., съобщават от компанията. През последния месец специалистите на дружеството извършиха ремонт и подмяна на въздушна мрежа ниско напрежение на няколко трафопоста в 4 населена места на територията на областта.
При рехабилитацията бяха вложени над 35 хиляди метра усукан изолиран проводник в електроразпределителната мрежа, обслужваща градовете Девня и Суворово, и селата Пчелник и Есеница, разположени съответно в община Долни чифлик и Вълчи дол. Подмяната на голите проводници в тези райони от мрежата ниско напрежение с усукани гарантира по-висока сигурност на доставките на електроенергия преди предстоящия зимен сезон. Изолираните въздушни електропроводи изпълняват същата функция, но не се влияят толкова от атмосферни условия като виелици и обледявания. С обновяването на мрежата са подменени и 36 бетонни стълба по трасето на кабелните линии. Извършен е монтаж на електромерни табла и ново присъединяване на близо 250 потребители на електроенергия.
Общата стойност на закупените и вложени материали в рехабилитация на мрежата в четирите населени места възлиза на 320 000 лева. Благодарение на извършената инвестиция 1200 клиенти на Електроразпределение Север ще получават по-сигурно и надеждно електрозахранване.

Свързани

Leave a Comment