Парламентът прие 7% праг на конвенционалните биогорива в транспорта

От 1 април 2019 година лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход за транспорта, се задължават да предлагат на пазара за дизелови двигатели горива със съдържание на биодизел от минимум 6 процента обемни, като минимум 1 процент обемен да е биодизел от горива от ново поколение. Това решиха депутатите с промените на второ четене на Закона за енергията от възобновяеми източници.

Парламентът прие 7 процента праг на конвенционалните биогорива, произведени от зърнени или енергийни култури, отглеждани върху земеделски земи в крайното потребление. На разпространител, който предлага на пазара течни горива от нефтен произход в нарушение на изискванията, ще се налага глоба в размер на 50 000 лева или имуществена санкция в размер на 100 000 лева.

Според промените биогорива от ново поколение „тип А“ са такива, които се произвеждат от водорасли, слама, шушулки, орехови черупки, животинска тор и утайка от пречистване на отпадъчни води.

Биогоривата от новото поколение „тип Б“ са биогорива, произведени от използвано олио за готвене или животински мазнини. За биогоривата от новото поколение „тип А“ се определя национална цел от 0,05-процентни пункта енергийно съдържание от задължителния дял на енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт.

Свързани

Leave a Comment