ЕП прие новия вариант на регламента за възобновяемите енергийни източници

На пленарно заседание в Страсбург Европейският парламент прие новия вариант на регламента за възобновяемите енергийни източници. При постигнатия компромис до 2030 година делът на тези източници в транспорта трябва да нарасне от 10 на 14 процента, пише agro.bg.

Запазва се делът от 7 процента на биогорива, произведени от захарна тръстика и фуражни култури. Първоначално беше предвидено този дял постепенно да бъде сведен до нула и да се премине към т.н. биогорива от второ поколение, т.е. такива, които не се правят от култури, използвани за храна. Така досега произвежданите биоетанол и биодизел запазват правото си на съществуване, но няма да увеличават дела си. Аргументите против бяха заради конкуренцията за площи между горива и храни. Компромисното предложение предвижда, след 2025 година горивата от второ поколение да имат дял от минимум 1 процент, а след 2030 година този дял да нарасне на 3,5 на сто.

От КОПА и КОДЖЕКА изразиха задоволство от гласуването в Европарламента, най-вече заради факта, че 7-процентният дял на биогоривата ще се приспада от 14-те процента възобновяема енергия в транспортния сектор. В същото време фермерската организация критикува, че преди 2030 година няма да има забрана за употреба на палмово масло. То е в силна конкуренция на произвежданите в Европейския съюз биогорива, както и на протеиновите фуражни съставки, получавани като страничен продукт при преработката за горива.

Свързани

Leave a Comment