post

Министерският съвет даде разрешението си Столичната община и дружеството “Топлофикация София” да инвестират до 180 млн. лева от оперативна програма “Околна среда”, за да изградят инсталация за изгаряне на преработен отпадък в “ТЕЦ София”.

Общата стойност на проекта за инсталацията ще е 370 млн. лева, като общината ще изтегли кредит от Европейската инвестиционна банка, който “Топлофикация София” ще изплаща 19 години. Същевременно дружеството ще спестява между 12 и 15 млн. лева годишно от доставки на газ, защото ще използва отпадъка като гориво. Освен това ще доставя топлоенергия на 30 хил. домакинства и електроенергия на още толкова.

Изграждането на инсинератора е трети етап от усилията на общината да подобри оползотворяването на отпадъците в столицата. Първите два проекта бяха инсталациите за механично и биологично третиране край Горни Богров, известни като Завода за боклук. Именно при обработването на отпадъците там и отделянето на всички нерециклируеми материали се създава РДФ горивото, което ще се изгаря в “ТЕЦ София”.

Технологията е избрана още преди 11 години с откриването на инсталациите за третиране на отпадъци, но процесът беше завършен през последната година, когато общинският съвет избра мястото и даде разрешение на общината да вземе заем, за да финансира проекта. Това породи недоволството на общински съветници от опозицията, които поискаха преразглеждане на технологията и мястото, както и провеждане на референдум, а граждани протестираха срещу инсталацията. Това не попречи на управляващите от ГЕРБ, които отхвърлиха референдума и започнаха процедура по кандидатстване за кредит от ЕИБ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *