post

След 1-ви януари 2020 г. се очаква значителна промяна в маршрутите на доставка на природен газ през територията на България от Север-Юг на Юг-Север, както и потенциално намаляване на транзитираните през страната количества. Предстои изграждане на ключови инфраструктурни проекти в региона, които ще променят основната посока и маршрути на потоците природен газ. Такива са “Турски поток”, проектите от “Южния газов коридор”, Транс-анадолският газопровод, Транс- адриатическият газопровод, междусистемната връзка Гърция-България, както и проектът за нов терминал за втечнен газ в гр. Александруполис.

Във връзка с необходимостта от предприемане на действия от ключово значение за развитието на газопреносната инфраструктура на България, Министерският съвет прие решение за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *