post

54% от населението у нас използват за отопление дърва и въглища. 28,6% – електричество, а 15% – централизирано топлоснабдяване.

Газоразпределителната мрежа не се използва в пълния ѝ обем, защото, въпреки че около 10% имат достъп до природен газ, само 2% от тях използва природен газ за отопление. Данните бяха споделени от Иванка Диловска от Института за енергиен мениджмънт.

Тя допълни, че между 77% и 82% от общите емисии на фините прахови частици /ФПЧ/ са в резултат от битовото отопление за периода 2011-2016 г. През 2016 г. 55,5% от емисиите на ФПЧ са в резултат от стационарно изгаряне за битовото отопление, предимно от изгарянето на дърва и въглища.

През 2014 г. над 570 000 потребители са използвали топлофикационната мрежа в България (71% в София), от които близо 17% не са ползвали услугата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *