На 21 декември да бъде обявена обществената поръчка, свързана с реализацията на проекта за изграждане на нова газова инфраструктура

Възнамеряваме на 21 декември да бъде обявена обществената поръчка, свързана с реализацията на проекта за изграждане на нова газова инфраструктура. Тя ще бъде обявена в Официалния вестник на ЕС и в регистъра на обществените поръчки у нас.

Това съобщи пред журналисти в парламента енергийният министър Теменужка Петкова, която отчете свършеното от министерството и Булгартрансгаз по одобрената миналата седмица от НС актуализирана енергийна стратегия.

Пак от 21 декември 2018 г. до 31 януари догодина се очаква газовият ни оператор да стартира третата фаза на пазарния тест по избор на изпълнител, уточни енергийният министър. И подчерта, че в момента е в ход процедурата за т.нар. трета фаза на пазарния тест, подготвена е и е разработена документация за процедура по избор на изпълнител, свързана с доставка на материали, проектиране, реализация и въвеждане в експлоатация на съответното трасе. Още в рамките на следващата седмица тя ще бъде предоставена на Агенцията за обществени поръчки за проверка за законосъобразност.

Петкова уточни още, че договорът, който ще е част от документацията, ще бъде под условие, тъй като до момента не е осигурен пълният размер на финансирането, и отделно от това влизането му в сила ще е обвързано пряко с успеха на третата фаза на пазарния тест.
Друга важна част от актуализираната енергийна стратегия изисква Булгартрансгаз да предприеме действия до края на т.г. за създаване на борса за търговия с природен газ у нас. Дружеството е на финала на този процес. Другата седмица предстои да бъде подписан меморандум за сътрудничество с централния европейски газов хъб – компанията, която оперира на борсите за природен газ в Австрия и Чехия, подчерта Петкова. Документът засяга няколко области – регулаторна рамка на борсата, обмяна на опит и др.

В стратегията се предвижда също Булгартрансгаз да предприеме действия и да придобие дял в компанията, която ще реализира проекта за LNG терминал Бургас-Александруполис. Водят се преговори с Газтрейд, това, което българският газов оператор ще придобие като акционерно участие, е 20 на сто от капитала на компанията, която ще оперира с този проект, обясни министърът на енергетиката.

Относно преструктурирането на договора между Булгартрансгаз и Газпромекспорт тя увери, че се правят анализи и към това ще се пристъпи само в случай, че третата фаза на пазарния тест е успешна и руската компания резервира капацитет, който би ни дал сигурност и би довел до финансови ползи за страната ни

Свързани

Leave a Comment