Природният газ поскъпва с 3.51%

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди от началото на 2019 година цената на природния газ да поскъпне с 3.51%.

Това означава, че синьото гориво поскъпва с 1.52 лв./MWh, спрямо цените от 1 октомври, когато цената беше повишена с 13,89%.

Според решението на КЕВР, публикувано на интернет страницата на регулатора, цената на природния газ, доставян на крайни снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер на 44,80 лв./MWh (без акциз и ДДС), в т.ч. компонента „цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи” в размер на 44,08 лв./MWh, компонента за дейността „обществена доставка” в размер на 0,59 лв./MWh и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото, в размер на 0,13лв./MWh.

Независимо от повишението с 3.51%, реалното увеличение за битовите и за стопанските клиенти, ползващи природен газ, ще бъде под 2%, тъй като цените за достъп, пренос, разпределение и снабдяване, не се променят.

Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия. Без промяна остават и цените на електрическата енергия за битовите и небитовите потребители на регулиран пазар, увери преди време председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.

Свързани

Leave a Comment