post

Производството на енергия от ВЕИ във Великобритания достигна рекордни нива през 2018 г. В същото време делът на електричеството, произведено от изкопаеми горива, отчете най-ниските си нива, съобщава Financial Times, пише publics.bg. Според изданието тези тенденции подчертават прехода към по-чиста енергия в шестата най-голяма икономика в света.

Общото производство на електроенергия във Великобритания достигна най-ниското си ниво от 25 години насам. Това се дължи на преструктуриране на икономиката и по-голямата употреба на енергийно ефективни уреди, показва анализ на Carbon Brief, сайт, специализиран в проучвания на климата.
Великобритания постигна намаление на въглеродните емисии с над 43% от 1990 г. насам чрез комбинация от използването на по-чиста енергия и намаляване на цялостното търсене на електроенергия. Страната, обаче, все още не е достигнала обвързващите цели за емисиите, разписани в законовите разпоредби.
Миналата година производството на електроенергия във Великобритания се понижи с 1% и така достигна най-ниските нива от 1994 г. насам поради по-слабото търсене, мекото време и малко по-високия внос на електроенергия, показва анализът, базиран на данни от правителството.
Според Саймън Еванс, автор на проучването в Carbon Brief, намаляването на търсенето на електроенергия в период на икономически растеж е „доста забележително“.
По-ниската консумация е резултат от подобрения в областта на енергийната ефективност, свързани с електроуредите и осветлението, както при домакинствата, така и при индустриалните потребители.
Ръстът в употребата на ВЕИ за производството на електроенергия също продължи през миналата година, като се повиши до 33%, в сравнение с 29% година по-рано. В същото време делът на изкопаемите горива се понижи до 46% от произведената електроенергия миналата година, спрямо 49% предходната година. Производството на електроенергия от въглища се понижи с една четвърт през 2018 г. спрямо 2017 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *