post

Запазване на мощностите от въглищните централи е основният акцент в Енергийната стратегия на България до 2030 г., с поглед до 2050 г. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/, пише КРОСС.  “Това, което е предвидено в Интегрирания план “климат, енергетика”, съответно Енергийната стратегия, е запазване на този тип мощности”, изтъкна Теменужка Петкова. По думите й именно въгледобивът и централите, които произвеждат електрическа енергия, са основна базова мощност в българската електроенергетика.

В интегрирания план е предвидено увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в крайното брутно потребление до 25 процента, съобщи енергийният министър. Категоричната визия на енергийното министерство е, че оттук нататък не може да има стимулиране на този тип производители на ток чрез цената. Те трябва да изграждат своите мощности изцяло на пазарен принцип, изтъкна Теменужка Петкова.

Министър Петкова обясни, че всяка държава-членка на ЕС трябва да изработи свой Интегриран план “климат, енергетика”. Този план реално представлява Енергийната стратегия и днес ще бъде изпратен в Европейската комисия /ЕК/.

До юни 2019 г. ЕК трябва върне коментари по интегрирания план. След като този интегриран план бъде изпратен в ЕК, той ще бъде достъпен и ще има възможност за мнения, становища, ще бъдат направени и обществени обсъждания. След направените корекции от страна на ЕК, този план до края на 2019 г. трябва да се приеме, допълни Теменужка Петкова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *