post

„Булгартрансгаз“ стартира разширението на газопреносната инфраструктура до българо-сръбската граница, съобщава economynews.bg.

Става въпрос за газопровод с дължина 474 километра, Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 2 286 000 000 лева без ДДС. Поръчката се обявява във връзка с наличието на възможност за разширение на газопреносната врежа на „Булгартрансгаз“ с цел повишаване сигурността на доставките на природен газ за България, както и за съседните страни и региони, така също и за утвърждаване на ролята на България като газоразпределителна страна в региона на ЕС.

В настоящата процедура е налице необходимост от възвръщаемост на инвестицията с цел финансиране и респективно ежемесечно изплащане на дължимото възнаграждение на изпълнителя за по-дълъг срок от време, се казва в информацията. Дружеството е процес на Open Season.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *