Министър Петкова представи пред експерти от МВФ актуалното състояние и предизвикателствата пред българския енергиен сектор

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова разговаря с представители на Международния валутен фонд, които са на ежегодна мисия в България. Тема на дискусията бе актуалното състояние на енергийния сектор в страната и по-специално – бъдещето на топлоелектрическите централи, либерализацията на пазарите на природен газ и електроенергия, както и перспективите за изграждане на АЕЦ “Белене”.

“България не е готова да замени въглищните централи с друг тип производители”, каза Петкова, подчертавайки стратегическото значение на ТЕЦ-овете за енергийната сигурност и конкурентоспособността на икономиката. Тя отбеляза, че произведената от тези базови мощности електроенергия представлява над 40% от цялата електроенергия в страната, като през зимата този процент достига до 60.

Сериозно предизвикателство пред работата на тези централи е непрекъснато повишаващата се цена на въглеродните емисии, отбеляза Петкова, давайки за пример ръста на цените в рамките на 2018 г. – от 8 до 22 евро/тон.

Състоянието и предизвикателствата пред газовите доставки в страната също бе тема от особен интерес за гостите от МВФ. В рамките на разговора енергийният министър изтъкна, че основните приоритети на ЕС в областта на енергетиката са залегнали и в управленската програма на българското правителство – сигурност на снабдяването и диверсификация на източниците и маршрутите. В изпълнение на тези приоритети правителството работи активно по няколко проекта, които ще осигурят разнообразяване на енергийните източници и конкурентни условия не само в България, а и в целия регион на Югоизточна Европа.

Предстои старта на изграждането на междусистемната връзка Гърция-България, която е част от Южния газов коридор. Тя ще ни даде възможност за алтернативни доставки от каспийския регион, каза Петкова. Тя изтъкна и предстоящото участие на българската страна в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ край Александруполис, както и търсенето на природен газ в черноморския шелф.

Напредъкът по проекта АЕЦ “Белене” също бе във фокуса на интерес на експертите от МВФ. Министър Петкова разясни пред тях основните етапи на процедурата за избор на стратегически инвеститор, която се очаква да бъде обявена през м. февруари.

Българската държава разполага с площадка за централата, оборудване, лицензи. В отговор на въпрос от представителите на МВФ, енергийният министър изброи компаниите, които до момента са проявили интерес към проекта – китайската CNNC, Корейската хидроатомна корпорация, френската “Фраматом”, както и американската “Дженерал електрик”, която би могла да е инженер на проекта и доставчик на турбините и трансформаторите.

Министър Петкова представи пред експертите от Международния валутен фонд и напредъка, свързан с либерализацията на електроенергийния пазар в страната. Създаването на Българската независима енергийна борса през 2015 г. и включването на различни сегменти за търговия осигуряват широки възможности за пазарна реализация на произведената електроенергия, подчерта Петкова.

За пълноценното функциониране на свободен електроенергиен пазар, на дневен ред е защитата на уязвимите потребители. За тази цел е разработен конкретен механизъм с критерии за определяне на тази група хора и мерки за тяхната защита.

Свързани

Leave a Comment