post

Държавният департамент на САЩ обяви, че дава 30 дни на компаниите, работещи по изграждането на газопроводите “Турски поток” и “Северен поток-2”, да спрат доброволно своята дейност по проектите. В противен случай те може да бъдат подложени на санкции от американската администрация.

Това става ясно от допълнителна разпоредба, приета към Закона за защита на енергийната сигурност на Европа, който действа от края на миналата година. В допълнителния текст се казва, че всички, които излязат от неприемливите за САЩ проекти, ще могат да бъдат спокойни и върху тях няма да се налагат сакнции, въпреки че преди това са участвали.

В документа обаче има и още един важен момент – департаментът разширява обхвата на възможните санкции, като към него вече са включени и тези компании, които предоставят услуги на собствениците на корабите по строителството на газопроводите. На санкции ще подлежат компании, които доставят и монтират оборудване на плавателните съдове, но не и за тези, които доставят услуги по помощ на екипажите на корабите.

Финансирането на корабните дейности също попада под възможните удари на закона.

В допълнение се казва, че САЩ няма да се посвенят да използват всички възможности, които специалният закон им дава, за да прекратят веднъж завинаги тези два проекта.

Допълнителното развитие по разширяването на санкциите касае пряко България заради все по-явната заявка, че САЩ ще използват закона, за да ударят “Турски поток” и “Северен поток 2”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *