Кой спечели златен медал на Пловдивския панаир?

Модерни технологии, актуални предложения, бързоразвиващи се иновации на утвърдени марки са част от представените лидери в изложенията на Международен панаир Пловдив. Изложението организира многобраншови и специализирани делови форуми, включително национално участие и представяне на България. Със своя богат опит екип от професионалисти създават отлични възможности за маркетинг фирми с различен профил и цели на развитие. През 1999 година на Международния панаир Пловдив с най-високо отличие златен медал печели иновативен продукт, който смая публиката и заслужи бурни аплодисменти. Това е финансово счетоводен софтуер от ново поколение – Мираж SQL. Той е с интегрирана система, която осигурява цялостното функциониране на финансово – счетоводната дейност на фирмите. Разработката на счетоводния софтуер е универсална без ограничения на дейността, структурата и мащабите на фирмата.

Продуктът е съобразен с българските счетоводни стандарти. Лесен е за употреба и с достъпна функционалност за всеки един потребител. Общите функции на Мираж SQL са многофирмена поддръжка, която позволява работа с неограничен брой фирми, възможност за работа с неограничени периоди и години, трансфер на данни между фирми, архивиране и възстановяване на информация на счетоводната информация.

За да бъде инсталиран на SQL server 2008 R2 трябва процесорът да е не по стар от 5 години и с минимално 2 GHz, оперативната памет да е с минимум свободни 2 GB, свободно дисково пространство минимално 20 GB, операционни системи, с които работи са Windows 7/8/10, Windows Server 2012R2 и задължителна интернет връзка.

ФСС Мираж SQL поставя минимални изисквания към системната конфигурация за коректна работа на локално работно място – процесорът да е не по стар от 5 години с минимално 2 GHz, оперативната памет да е с минимум свободни 2GB, а свободно дисково пространство минимално 4GB, принтер – лазерен или мастиленоструен, non-Unicode Programs: Bulgarian, операционни системи, с които работи са Windows 7/8/10 и връзката с интернет и задължителна за всяко работно място, на което има инсталиран Мираж-Клиент.

Счетоводен софтуер Мираж SQL е съставен от няколко модули – счетоводство, фактуриране, ТРЗ, производство, импорт и криптирани съобщения. Модул „Счетоводство“ е функционалност, за създаване на индивидуален сметкоплан. Съдържа счетоводни операции – сторниране, копиране, корекция, изтриване, данъчни документи, фактуриране и протоколи, въвеждане по покупки и продажби, складови, банкови и касови документи, инвентаризации, счетоводни, финансови и търговски справки, генериране на годишни финансови отчети, трансфери.

Модул „Фактуриране“ дава възможност за бързо и лесно издаване на фактури, проформа фактури, кредитни, дебитни известия, протоколи и други документи, създаване на номенклатура за клиенти, контрагенти и доставчици, чрез която могат лесно да бъдат избирани от списък, при издаване на фактури.

В модула „ТРЗ и Личен състав“ се изчислява работни заплати. Съобразен е с изискванията на Трудовото законодателство на Република България. Модулът включва създаване на договори, ведомости, месечни и годишни справки, фишове, служебни бележки, болнични към НОИ, графици и други опции, свързани с дейността на ТРЗ и Личен състав.

Модул „Производство“ на финансово-счетоводния софтуер обхваща процесите, свързани с доставките и поддържането на стоково-материалните запаси в дадено дружество.

Модул „Импорт“ съдържа импорт на артикули и контрагенти, импорт на документи в следните файлови формати – ТХТ формат, Exel формат, XML формат, CSV формат, импорт и експорт на документи в XML формат.

Модул „Криптирани съобщения“ позволява изпращане на криптиран имейл с работен фиш на служител.

За нуждите на бизнесът и неговите операции е създаден този специален финансово счетоводен софтуер Мираж SQL. Той е максимално опростен и с лесен достъп. Различните модули дават различни възможности на функционалност за по-лесна работа на служителите във фирмата. Той е е незаменим помощник в осъществяването на счетоводните дейности на всяко едно дружество. Ако сте решили да ползвате счетоводен софтуер – това е правилният избор.

Не случайно счетоводният софтуер Мираж SQL е награден със златен медал на Международен панаир Пловдив през 1999 година. Още с появата си той спечели висококвалифицирани професионалисти в тази сфера. Доверете се и вие, няма да сгрешите!

Свързани

Leave a Comment