post
  • Bosch Термотехника България успешно интегрира котли от най-ново поколение в отоплителните централи на EVN Топлофикация Юг и Север
  • Пет водогрейни котела Bosch с общ капацитет от 100 MW поемат пиковата топлинна консумация на град Пловдив
  • Решението щади околната среда при работа на природен газ – NOx под 80 mg/m3

 

Водогрейните котли от най-ново поколение, които Bosch Термотехника осигури по проект на EVN Топлофикация за изграждането на изцяло нови отоплителни централи, влязоха в експлоатация. Компанията с традиции в индустриалните отоплителни решения снабди двете площадки – отоплителна централа Юг и ТЕЦ Север – с общо 5 котела, всеки от които с мощност 20 мегавата /MW/, както и с 5 броя 25-метрови комини.

Първоначалните данни показват, че заложените изисквания за ефективност (КПД), нива на емисии и шум са преизпълнени. Системите разполагат с активиран постоянен дистанционен достъп за мониторинг и контрол от страна на EVN, както и при необходимост могат да се достъпят от експертите на компанията от Германия, което гарантира оптималната им работа и сигурността на топлоснабдяването на Пловдив.

Котлите от Bosch, световен доставчик на технологии и услуги, са от продуктовата линия UT-L на Bosch Индустриални решения, всеки с мощност 20 MW. Технологията, комбинираща котел и горелка, осигурява изключително ниски нива на вредни емисии, щадящи околната среда при работа на природен газ – NOx под 80 mg/m3.

„Изборът на нашите съоръжения за двете отоплителни централи в град Пловдив е част на общата концепция на Bosch и EVN за подобряване на обкръжаващата среда и начина на живот и действията за намаляване на замърсяването на околната среда. Не по-малко важна е конвертируемостта на котлите Bosch към алтернативни горива като водород или биогориво, защото така отговаряме на изискванията за неутралност по отношение на климата“, сподели Йордан Дочев, Директор Продажби на Bosch Термотехника.

„Днес виждаме, че вторият по-големина и най-бързо развиващ се град в България, Пловдив, има изцяло нови мощности за производство на топлинна енергия. EVN направи това обещание през 2007 г. След когенерационната централа, която изградихме през 2011 г. и днешните нови 5 котли, можем да го отчетем като изпълнено. Новите котли означават по-голяма сигурност за централното топлоснабдяване на Пловдив, а от там и по-качествен въздух за пловдивчани“, каза Александър Сипек, Председател на Съвета на директорите на EVN България.

Петте водогрейни котела Bosch с обща мощност 100 MW могат да поемат пиковата топлинна консумация за топлоподаването на град Пловдив, като интелигентен енергиен мениджмънт разпределя товара към отделните централи Юг и Север според необходимостта и потреблението. Основната роля на съоръженията с технически характеристики, задаващи тенденциите в топлотехнологичния бранш, е за покриване на върхови товари и гъвкава работа с кратки процедури на включване и изключване. Котлите на Bosch могат да заработят на дизел, като покриват всички изисквания за ефективност и опазване на околната среда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *