Приключи първият етап от проучванията за соларен парк на язовир Огоста

Германската компания Profine Energy планира да построи завод в региона, откривайки стотици нови работни места

Profine Energy обяви днес, че е завършила успешно първата фаза от икономическата и техническа оценка за евентуалното изграждане на плаващ соларен парк на язовир Огоста. Съвместното дружество между немските компании Profine Group и Wirth Gruppe заяви, че, ако се реализира, това може да бъде най-големият подобен фотоволтаичен парк в Европа. Компанията планира да построи и завод за производство на плаващи компоненти край Монтана, както и обмисля създаването на обособена индустриална зона в града заедно със свои партньори.

Потенциалната инвестиция в производствени мощности би възлязла на над 50 милиона лева и би разкрила в региона стотици нови работни места с постоянна заетост. В допълнение към социалните ползи, Profine Energy ще инвестира средства за развитието на региона и опазването на природата и аквакултурата в язовира. Общата стойност на цялата инвестиция, включително изграждането на соларния парк и ремонта на язовирната стена, може да достигне 1 млрд. евро. Това би била първата стъпка към превръщането на Монтана в индустриален център с устойчиви и екологични производства.

„Резултатите от първоначалната оценка на проекта са положителни. Обнадеждени сме, че инвестиция от такъв мащаб може да се реализира точно в Северозападна България. Тя би допринесла значително за развитието на местната икономика и за откриването на повече работни места в региона.“ Това сподели Крум Василев, представител и управляващ партньор в Profine Energy за България. „Подобна инвестиция ще превърне община Монтана в първенец и двигател на зеления преход в България“, заяви още той.

Компанията вече съобщи, че ще използва предимно български подизпълнители, което ще спомогне за развитието на сектора в България и ще генерира допълнителни работни места. Потенциалната инвестиция ще създаде нуждата от квалифицирани служители с научно-техническа и инженерна насоченост, които ще бъдат ангажирани с ремонта на язовира, изграждането на плаващия соларен парк и промишленото производство.

Свързани

Leave a Comment