Община Челопеч изгради зарядна станция за електромобили

Собствениците на електромобили в Челопеч и региона вече могат да се възползват от станция за зареждане, инсталирана на обществен паркинг срещу сградата на Община Челопеч.

Станцията за зареждане на електрически автомобили ще бъде захранвана от фотоволтаична инсталация, като стойността на проекта е 77 952 лева с ДДС. 

Проектът е реализиран, вследствие на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма “Опазване на околната среда и климатични промени” на ФМ на ЕИП по проект Устойчиви решения за смекчаване  и адаптация към изменението на климата в малките общини”.

Изпълнител на проекта е фирмата “Интернешънъл Пауър Съплай” АД, като зарядната станция е достъпна за денонощно ползване от страна на собствениците на електромобили. Зареждането е напълно безплатно и не изисква допълнителна оторизация.

С този си проект Община Челопеч прави нова стъпка към осигуряването на една по-зелена и екосъобразна среда за живот на жителите на региона. 

Свързани

Leave a Comment