post

Дистанционните уреди правят възможен реален месечен отчет и месечни сметки за клиентите на централното топлоснабдяване, без посещение на отчетник в дома

 

Анализ на потреблението на клиенти на Техем в имоти с месечен дистанционен отчет на уредите показва, че през този отоплителен сезон сме употребили повече енергия за отопление, между 8%-13%, в зависимост от големината на жилището и начина на ползване. Данните са за първите два месеца с отопление ноември и декември 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година.

До момента този сезон е с 5 дни повече отопление и с 1°C по-студено време в сравнение с последните два месеца на 2022 г. Очакваният ефект върху ползването на енергия за отопление е за 13% по – висок разход. В допълнение имаме и промяна на ставката на ДДС от 9% на 20%.

Период от Период до Дни с отопление средна t° за София Цена на МВтЧ в лв. с вкл. ДДС ДДС
01.11.2022 31.12.2022 51 10.36 150,26 9%
01.11.2023 31.12.2023 56 9.28 165,52 20%

Данните са на база над 6 000 клиенти на централното топлоснабдяване в София, които са с монтирани дистанционни разпределители/топломери и водомери за топла вода и са на месечен дистанционен отчет, без изравнителна сметка. Дистанционните уреди правят възможен реален месечен отчет и месечни сметки, без посещение на отчетник в сградата.

„Уредите с дистанционно отчитане позволяват да следим потреблението на клиентите постоянно и да предоставяме тази информация в месечната им сметка. Така те могат своевременно да променят начина си на ползване с цел реализация на икономии“, коментира Милена Стоянова, управител на Техем.

Среден размер на месечната сметка за отопление и топла вода за месеците ноември и декември за 2022 и 2023 г.:

  Ноември и Декември 2022

В лв. с 9% ДДС

Ноември и Декември 2023

В лв. с 20% ДДС

Разлика в ЕНЕРГИЯ за отопление

2023 спрямо 2022

имот до 49 m2  130.21  157.32 13%
имот  50 m2 – 69 m2  199.90  234.84 10%
70 m2 – 99 m2  258.92  309.93 12%
имот над 100 m2  371.23  433.85 8%

Според Закона за енергетика считано от 12.3.2021 г. ако се налага подмяна на уреди за топлинно счетоводство, в това число и водомерите за топла вода, е задължително новите, които се монтират, да се отчитат дистанционно. След 1.1.2027 г. всички уреди за топлинно счетоводство трябва да бъдат дистанционни. Дистанционните водомери за топла вода трябва да са доставени или одобрени от фирмата за топлинно счетоводство, която обслужва сградата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *