Първата за България и региона водородна зарядна станция вече e в експлоатация

Център за компетентност „ХИТМОБИЛ“, Българска академия на науките и Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН съобщават, че официалното откриване на първата за България и региона водородна зарядна станция ще се състои на 10 май 2024 г. от 11:00 часа, на адрес ул. „Искърско шосе“ №11, община Искър, София (вход към обекта откъм ул. „Мюнхен“). На събитието са поканени да присъстват официални държавни лица, участници в проекта, представители на медиите и заинтересовани граждани.

С водородната зарядна станция, която е част от инфраструктурата на Полева лаборатория „Интегрирани енергийни системи“ на ЦК „ХИТМОБИЛ“ се поставя началото на водородната електрическа мобилност в страната. В изграждането на обекта основните изпълнителски дейности са дело на фирмите ДЕЛЕКТРА, АКВАХИМ и МОНБАТ, които ще са съорганизатори и на церемонията по откриването му.

Водородната зарядна станция, изработена от австрийската фирма EDC-ANLAGENTECHNIK, има възможности за зареждане при двете стандартни налягания за компресиран водород – 350 и 700 бара. Водородът може да постъпва в зарядната станция през два входа. Единият е свързан към електролизьор с капацитет 8,5 кг на денонощие, който произвежда на място водород с възобновяема енергия от фотоволтаичния парк в Полевата лаборатория. Произведеният по този начин водород е с много висока чистота, достатъчна за директно използване в транспортни средства. Чрез втория вход, водородът може да постъпва от бутилкови групи доставени от други източници, което позволява при необходимост да се постигне по-голям капацитет на зареждане на станцията. В съдовете за високо налягане на станцията могат да се съхраняват до 70 кг. компресиран водород, с който може да се осигури до 7000 км. пробег. Възможностите ѝ за компресиране на водорода са от порядъка на 40-50 кг. на денонощие, което е достатъчно за ежедневно зареждане на 10-15 автомобила или 2 автобуса.

Веднъж компресиран в съдовете за високо налягане, водородът може да се използва за зареждане на автомобили, без процесът на зареждане да изисква външна енергия. Това е едно от предимствата на водородната мобилност, особено в моменти на върхово потребление на електрическа енергия.

С пуска на водородната зарядна станция започва реализацията и на планираната научно-изследователска програма на ЦК „ХИТМОБИЛ“ за производство на водород чрез електролиза на вода с електроенергия от ВЕИ и използването му в транспортния сектор. Амбицията на екипа е, чрез проактивно сътрудничество с бизнеса, да се демонстрират възможностите на водородните технологии и по този начин да се даде позитивен импулс за ускореното им въвеждане в страната.

Свързани

Leave a Comment