До 2030 година страните от ЕС трябва да инвестират още 254 милиарда евро в инсталации за възобновяеми енергии

До 2030 година страните от Европейския съюз трябва да инвестират още 254 милиарда евро в инсталации за възобновяеми енергии, за да се постигнат поставените цели при производството на зелена енергия. Това става ясно от доклад на Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика. Без тези инвестиции Европейският съюз няма да е в състояние да постигне набелязаните 27 процента електроенергия, добита от възобновяеми източници, се казва в доклада. Посочената сума от 254 милиарда евро се отнася само за производството на електричество, докато за допълнителната инфраструктура и изграждането на преносната…

виж повече