До 2030 година страните от ЕС трябва да инвестират още 254 милиарда евро в инсталации за възобновяеми енергии

До 2030 година страните от Европейския съюз трябва да инвестират още 254 милиарда евро в инсталации за възобновяеми енергии, за да се постигнат поставените цели при производството на зелена енергия. Това става ясно от доклад на Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика.

Без тези инвестиции Европейският съюз няма да е в състояние да постигне набелязаните 27 процента електроенергия, добита от възобновяеми източници, се казва в доклада. Посочената сума от 254 милиарда евро се отнася само за производството на електричество, докато за допълнителната инфраструктура и изграждането на преносната мрежа ще са нужни общо 1 билион евро през следващите 15 години.

На 30 ноември Европейската комисия ще публикува новите си предложения за енергетиката. Очаква се от тях да стане ясно каква подкрепа се предвижда за използването на зелена енергия. В документа ще има и препоръки за повишаването на енергийната ефективност.

Още през 2014 година Европейският съюз разписа целите си за опазване на климата. Освен високия дял на възобновяемите енергии е предвидено вредните емисии да бъдат намалени с поне 40 процента в сравнение с 1990 година.

Свързани

Leave a Comment